FOLIA

Zabezpieczenie roślin jest równie ważne jak właściwy dobór podłoża czy ich rozmieszczenie. Niezależnie od tego czy chcemy wyhodować warzywa, zabezpieczyć teren pod iglaki czy przezimować delikatne krzewy – różnego rodzaju folie, siatki, agrotkaniny i agrowłókniny będą nieopisaną pomocą, a odpowiednio dobrane zaoszczędzą nam wiele pracy w ogrodzie.